Καταστήματα METRO

Καταστήματα METRO

Λάρνακα

 • 2800 τ.μ. χώρος πωλήσεων (2 επίπεδα)
 • 14 ταμεία
 • 90 μέλη προσωπικού
 • Καφετέρια

Αγλαντζιά

 • 1300 τ.μ. χώρος πωλήσεων (2 επίπεδα)
 • 9 ταμεία
 • 40 μέλη προσωπικού
 •  

Στρόβολος

 • 2800 τ.μ. χώρος πωλήσεων (1 επίπεδο)
 • 22 ταμεία
 • 100 μέλη προσωπικού
 • Καφετέρια

Πλατύ

 • 2000 τ.μ. χώρος πωλήσεων (2 επίπεδα)
 • 12 ταμεία
 • 50 μέλη προσωπικού
 • Καφετέρια

Λεμεσός

 • 1500 τ.μ. χώρος πωλήσεων (2 επίπεδα)
 • 8 ταμεία
 • 40 μέλη προσωπικού

 

Παραλίμνι

 • 4000 τ.μ. χώρος πωλήσεων (2 επίπεδα)
 • 15 ταμεία
 • 80 μέλη προσωπικού

 

facebook.png instagram.png twitter.png linkedin.png