Όροι χρήσης

Οι παρακάτω όροι χρήσης και δήλωση απόρρητου έχουν συνταχθεί από την εταιρεία Metro Foods Trading Ltd  (εφεξής METRO) και απευθύνονται σε όποιον θελήσει να επισκεφτεί τις σελίδες ή να κάνει χρήση των υπηρεσιών του. Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επισκέπτεται τις σελίδες του METRO ή κάνει χρήση των υπηρεσιών για λόγους συντομίας στο παρόν αναφέρεται ως ‘χρήστης’. Όλες οι υπηρεσίες που υπάρχουν στο metro.com.cy ή πρόκειται να δημιουργηθούν στο μέλλον υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης ενώ η επίσκεψη στις σελίδες και/ή η χρήση των υπηρεσιών του METRO προϋποθέτουν την πλήρη και ανεπιφύλακτη κατανόηση και αποδοχή τους. To METRO διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στους παρακάτω όρους χρήσης και δήλωση απόρρητου οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμεί και για το λόγο αυτό θα ενημερώνει τους χρήστες του metro.com.cy σχετικά με οτιδήποτε νέο. Οι παρακάτω όροι χρήσης και δήλωση απόρρητου του metro.com.cy δεν στοχεύουν αλλά και ούτε δημιουργούν οποιασδήποτε μορφής συμβατική ή άλλη νομική υποχρέωση του METRO έναντι του χρήστη.

Αποκλεισμός ευθύνης για πληροφορίες/συμβουλές

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο metro.com.cy αποτελούν μία προσφορά του METRO προς τον χρήστη του metro.com.cy. To METRO αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του metro.com.cy, σε καμιά περίπτωση όμως δεν θα ευθύνεται για την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την παρουσία ενδεχομένων λαθών πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου του, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του. Οι χρήστες του metro.com.cy αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρερχομένων πληροφοριών. Το metro.com.cy περιέχει σε πολλά σημεία του links προς άλλες Ιστοσελίδες για το περιεχόμενο των οποίων δεν θα φέρει καμιά ευθύνη. Επίσης δεν θα φέρει ευθύνη για τυχόν συλλογή προσωπικών πληροφοριών από αυτές.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας – σήματα

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του metro.com.cy, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρερχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του METRO και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του εθνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου, όπως και διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την εκ των προτέρων γραπτή έγκριση του METRO ([email protected]). Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του metro.com.cy και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. 

Εγγραφή χρηστών (User registration)

Προκειμένου να εγγραφεί στο metro.com.cy ο χρήστης πρέπει να δώσει με ευθύνη δική του έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail). Η διεύθυνση αυτή χρησιμοποιείται για την αποστολή newsletter και άλλων ενημερωτικών μηνυμάτων προς τους χρήστες του metro.com.cy.

Έρευνες

Επειδή κατά καιρούς το METRO πιθανό να ζητά πληροφορίες από τους χρήστες μέσω ερευνών, η συμμετοχή του χρήστη σε αυτές τις έρευνες θα είναι εθελοντική και γι'αυτό οι χρήστες θα έχουν την επιλογή για το αν θα δώσουν ή όχι τις ζητούμενες πληροφορίες. Οι πληροφορίες που θα μαζεύονται από αυτές τις έρευνες θα χρησιμεύουν στην καλύτερη γνώση των χρηστών του metro.com.cy και στην καλυτέρευση των υπηρεσιών που αυτό θα προσφέρει.

Διόρθωση ή/και διαγραφή προσωπικών δεδομένων

Οι χρήστες του metro.com.cy μπορούν να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να διορθώσουν ή/και ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή, επισκεπτόμενοι απλώς την σχετική υπηρεσία του metro.com.cy.

Περιορισμός ευθύνης

- Το METRO λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για να διασφαλίσει τις υπηρεσίες που προσφέρει αλλά δεδομένης της φύσης του Διαδικτύου δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημιά υποστεί ο χρήστης από την επίσκεψη στο metro.com.cy.
 
- Το METRO δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.
 
- Επίσης το METRO δεν εγγυάται ότι το metro.com.cy ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτό τίθεται στη διάθεσή των χρηστών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.
 
- Το METRO δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.
 
- Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο χρήστης και σε καμία περίπτωση το METRO ή το metro.com.cy.
 
- Το METRO μπορεί να παρέχει υπηρεσίες προβολής για διαφημιζόμενους και παροχείς υπηρεσιών. Το METRO δεν έχει απολύτως καμία ανάμιξη στη διαδικασία κράτησης ή την συναλλαγή, έστω και αν παρέχει εργαλεία για την εκτέλεση της διαδικασία κράτησης. Το METRO δεν φέρει ευθύνη για την ποιότητα, ασφάλεια ή τη νομιμότητα των οποιονδήποτε υπηρεσιών διαφημίζονται. Αποτελεί απόλυτη ευθύνη του διαφημιζόμενου ή του πάροχου υπηρεσιών να είναι σε θέση να παρέχει τις υπηρεσίες που διαφημίζει και αποτελεί απόλυτη ευθύνη του χρήστη να πληρώνει για τις υπηρεσίες.

Συλλογή και χρήση πληροφοριών

Το METRO συλλέγει πληροφορίες των χρηστών από διάφορα σημεία του metro.com.cy και δεν πουλάει ή ενοικιάζει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους με άλλους τρόπους πέρα από αυτούς που αναφέρονται στο παρόν. Το METRO διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα στοιχεία που συγκεντρώνει για στατιστικούς λόγους χωρίς την προηγούμενη έγκριση των χρηστών. Οι χρήστες, επίσης, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, με την ανάγνωση των σελίδων του metro.com.cy και όλων των υπηρεσιών του, πληροφορίες μη προσωπικές μπορεί αυτόματα να συλλέγονται με τη μορφή μικρών αρχείων κειμένου (cookies), τα οποία χρησιμοποιούνται για να αναγνωρίζονται χρήστες, οι οποίοι συχνά επισκέπτονται το metro.com.cy, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, όπως βελτίωση εμφάνισης, αλληλεπιδραστικότητας, προσωπικές σελίδες και προσωπικά indexes.