Λάρνακα
Λάρνακα
 • 2800 τ.μ. χώρος πωλήσεων (2 επίπεδα)
 • 14 ταμεία
 • 90 μέλη προσωπικού
 • Καφετέρια
Στρόβολος
Στρόβολος
 • 2800 τ.μ. χώρος πωλήσεων (1 επίπεδο)
 • 22 ταμεία
 • 100 μέλη προσωπικού
 • Καφετέρια
Αγλαντζιά
Αγλαντζιά
 • 1300 τ.μ. χώρος πωλήσεων (2 επίπεδα)
 • 9 ταμεία
 • 40 μέλη προσωπικού
Πλατύ
Πλατύ
 • 2000 τ.μ. χώρος πωλήσεων (2 επίπεδα)
 • 12 ταμεία
 • 50 μέλη προσωπικού
 • Καφετέρια
Λεμεσός
Λεμεσός
 • 1500 τ.μ. χώρος πωλήσεων (2 επίπεδα)
 • 8 ταμεία
 • 40 μέλη προσωπικού
Παραλίμνι
Παραλίμνι
 • 4000 τ.μ. χώρος πωλήσεων (2 επίπεδα)
 • 15 ταμεία
 • 80 μέλη προσωπικού