Ποιότητα

Ποιότητα σε όλα τα στάδια

Δεν αρκούν τα λόγια όταν μιλάμε για άριστη ποιότητα και διασφάλιση της υγείας του καταναλωτή. Χρειάζονται αποδείξεις. Τέτοιο πειστήριο και τεκμήριο αποτελεί για εμάς το σύστημα ISO 22000. Αποδεικνύει στην πράξη ότι εφαρμόζουμε κάθε απαραίτητη επιθεώρηση κι ακολουθούμε όλες εκείνες τις διαδικασίες, ώστε τα τρόφιμα που μπαίνουν στην κουζίνα σας να είναι ασφαλή, ποιοτικά, ελεγμένα. Αυτό αφορά όλα τα στάδια διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων: από τους προμηθευτές μας και την εμπορία έως την ορθή αποθήκευση και διάθεση των ειδών διατροφής που παρέχουμε.

 

Οι πρώτες υπεραγορές στην Κύπρο που εφάρμοσαν HACCP

Ήμασταν η πρώτη υπεραγορά στην Κύπρο που εφάρμοσε, από τον Ιούλιο του 2004, το σύστημα HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points/Ανάλυση Κινδύνων & Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου). Με αυτό τον τρόπο διασφαλίσαμε την ποιότητα, υγιεινή κι ασφάλεια των τροφίμων και ποτών που σερβίρονται στο τραπέζι σας, που μεγαλώνουν τα παιδιά μας και που εμπιστευόμαστε. Το σύστημά μας επιθεωρήθηκε ενδελεχώς και πιστοποιήθηκε με επιτυχία από τον έγκυρο φορέα TÜV HELLAS, μέλος του Γερμανικού Οργανισμού Επιθεώρησης & Πιστοποίησης TÜV NORD Group. Επιπλέον, το 2009 λάβαμε το πρότυπο ISO 22000, που βασίζεται στις αρχές του HACCP και το οποίο αποδεικνύει την αδιάλειπτη επίβλεψη που πραγματοποιούν οι υπεραγορές METRO στον τομέα της Υγιεινής κι Ασφάλειας Τροφίμων και την ικανότητά μας να προσφέρουμε στους πελάτες μας τρόφιμα που μπορείτε να εμπιστεύεστε με κλειστά μάτια.

 

ISO

Το σύστημα ISO 22000 και η δέσμευσή μας απέναντί σας

Η λήψη του ISO 22000 «Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων-Απαιτήσεις για τους Οργανισμούς της Αλυσίδας Τροφίμων», πιστοποιεί την εναρμόνιση, παγκοσμίως, του τρόπου που εφαρμόζονται οι διεθνείς αποδεκτές αρχές HACCP από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Τροφίμων, με απώτερο στόχο η διάθεση στους καταναλωτές τροφίμων που είναι απόλυτα ασφαλή. Σύμφωνα με το πρότυπο, οι επιχειρήσεις αυτές οφείλουν, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις εφαρμοστές νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις όπως και να δημιουργούν στοχευμένη στρατηγική για τον έλεγχο των κινδύνων.

Στα METRO αναγνωρίζουμε τη σπουδαιότητα και σημαντικότητα των τροφίμων για την κάθε μία οικογένεια ξεχωριστά. Δεν είναι απλώς το φαγητό που σερβίρεται στο οικογενειακό τραπέζι, είναι η πρώτη ύλη που μεγαλώνει τα παιδιά μας, τα καθιστά γερά και υγιή και συμβάλλει στη σωστή τους ανάπτυξη. Τα παιδιά μας είναι το μέλλον. Και η διεύθυνση της εταιρείας μας είναι σε θέση και δεσμεύεται να εφαρμόζει πιστά σε κάθε βήμα τους κανόνες που διέπουν το Σύστημα Διαχείρισης Ασφαλείας και παράλληλα, να αναβαθμίζει αδιάκοπα κάθε στάδιο και πόστο που σχετίζεται με την ασφάλεια και ποιότητα των ειδών που σας προσφέρουμε.