Καταστήματα & Ωράριο

ΑΝΟΙΚΤΟ

Λάρνακα

24650280

Θα ειναι κλειστά 1 Απρίλιου

Χάρτης

Ωρες εργασίας

07:30 - 21:00 / MON - FRI

07:00 - 21:00 / SAT

09:00 - 21:00 / SUN

METRO Supermarkets
ΑΝΟΙΚΤΟ

Στρόβολος

22327777

Θα είναι κλειστά 1 Απρίλιου

Χάρτης

Ωρες εργασίας

07:00 - 21:00 / MON - FRI

07:00 - 21:00 / SAT

09:00 - 21:00 / SUN

METRO Supermarkets
ΑΝΟΙΚΤΟ

Αγλαντζιά

22336477

Θα είναι κλειστά 1 Απρίλιου

Χάρτης

Ωρες εργασίας

07:30 - 21:00 / MON - FRI

07:30 - 21:00 / SAT

09:00 - 21:00 / SUN

METRO Supermarkets
ΑΝΟΙΚΤΟ

Πλατύ

22330022

Θα είναι  κλειστά 1 Απρίλιου

Χάρτης

Ωρες εργασίας

07:30 - 21:00 / MON - FRI

07:00 - 21:00 / SAT

09:00 - 21:00 / SUN

METRO Supermarkets
ΑΝΟΙΚΤΟ

Λεμεσός

25322970

Θα είναι κλειστά 1 Απρίλιου

Χάρτης

Ωρες εργασίας

08:30 - 21:00 / MON - FRI

08:00 - 21:00 / SAT

09:30 - 21:00 / SUN

METRO Supermarkets
ΑΝΟΙΚΤΟ

Παραλίμνι

23828111

Θα είναι κλειστά 1 Απρίλιου

Χάρτης

Ωρες εργασίας

07:30 - 21:00 / MON - FRI

07:30 - 21:00 / SAT

09:00 - 21:00 / SUN

METRO Supermarkets